hotrest
Zapisz się na newsletter
Regulamin

logo

COVID-19

Zasady bezpieczeństwa osób przebywających w Warsaw Hostel Centrum

 

            W okresie istnienia zagrożenia epidemią koronawirusa zwiększone zostały zasady bezpiecznego świadczenia usług hotelarskich na terenie Warsaw Hostel Centrum.

            W celu bezpiecznego pobytu Gościa oraz minimalizowania ryzyka rozpowszechniania się koronawirusa Warsaw Hostel Centrum zaostrzył działania profilaktyczne poprawiające bezpieczeństwo i ochronę zdrowia Gości hostelu, jak i pracowników obiektu.

            Określone zostały dodatkowe zasady pobytu.

            Zasady bezpieczeństwa stanowią integralną część umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez podpisanie Karty Rejestracyjnej Gościa, jak również poprzez dokonanie czynności konkludentnych, w szczególności poprzez dokonanie rezerwacji i/albo zapłatę zadatku lub całej należności za pobyt w Hostelu.

            Dokonując powyżej określonych czynności Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki pobytu, zwane Regulaminem. 

Zasady bezpieczeństwa dostępne są do wglądu w Recepcji Warsaw Hostel Centrum oraz do pobrania ze strony www.warsawhostelcentrum.pl

            Wszystkie osoby przebywające na terenie Warsaw Hostel Centrum zobowiązane są do przestrzegania zasad dodatkowego bezpieczeństwa.

 

 

I.  Ogólne zasady

 1. Na terenie Hostelu obowiązuje bezwzględny zakaz przebywania osób nie zgłoszonych w Karcie Rejestracyjnej Gościa.
 2. Opiekunem Gościa jest Recepcja hostelowa
 3. Pracownicy hostelu wykonują swoje obowiązki i czynności przeprowadzane z Gościem w maseczkach ochronnych lub przyłbicach zakrywających okolice nosa i ust oraz w rękawiczkach ochronnych.
 4. Na terenie Hostelu obowiązuje przestrzeganie wymaganego dystansu przestrzennego (minimum 2 metry).
 5. Maseczki  ochronne są do dyspozycji w Recepcji.
 6. W pomieszczeniach sanitarno - higienicznych znajdują się dozowniki z mydłem mikrobiologicznym wraz z instrukcjami:
 • prawidłowego mycia rąk,
 • zdejmowania i zakładania rękawiczek,
 • zdejmowania i zakładania maseczki.
 1. Przy wejściach do pomieszczeń sanitarno - higienicznych  znajdują się dozowniki z płynem do dezynfekcji wraz z instrukcjami prawidłowej procedury dezynfekcji rąk
 2. Przy wejściu do obiektu znajduje się bezdotykowy dystrybutor z żelem do dezynfekcji rąk wraz z instrukcją prawidłowej procedury dezynfekcji rąk

 

II. Utrzymanie reżimu sanitarnego części hotelowych ogólnodostępnych.

 1. W okresie istnienia zagrożenia epidemią koronawirusa częstotliwość sprzątania części wspólnych, ogólnodostępnych na terenie Hostelu została zwiększona.
 2. Monitorujemy codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem części ogólnodostępnych i pobytowych.
 3. Dezynfekowane są powierzchnie dotykowe - poręcze, klamki, włączniki światła, uchwyty, poręcze krzeseł oraz blaty stołu, i inne powierzchnie często dotykane, a także powierzchnie płaskie.
 4. Bieżące dezynfekowanie:
 • zespołów higieniczno – sanitarnych ogólnodostępnych,
 • poręcze klatek schodowych
 • pomieszczeń recepcji, kuchni, jadalni oraz pokoju dziennego dla Gości
 1. Na bieżąco są uzupełniane dozowniki z mydłem oraz dozowniki z płynem do dezynfekcji.

 

III. Sprzątanie pokoi hotelowych.

 1. Sprzątanie pokoju hotelowego wraz z dezynfekcją wszystkich powierzchni dotykowych, jak i gruntowne wietrzenie pokoju, odbywa się po opuszczeniu przez Państwa pokoju i wymeldowaniu się. 
 2. W przypadku opuszczenia pokoju, prosimy o systematyczne, w miarę możliwości, wietrzenie pokoju.

 

 

IV. Ograniczenie świadczenia usług w hostelu.

 1. Ograniczone zostały usługi świadczone na Państwa życzenie m. in.:
 • przechowalnia bagażu
 • prania i prasowania rzeczy Gościa.
 1. Zwracamy uwagę na obowiązujący zakaz używania hotelowych suszarek nadmuchowych.

 

V. Pozostałe:

 1. Przebywanie w recepcji należy ograniczyć do minimum. Podczas meldunku Goście muszą zachować odpowiedni odstęp (strefę bezpieczeństwa wyznaczają specjalne linie umieszczone na podłodze) oraz proszeni są o zakrycie ust i nosa. Maksymalna ilość  osób mogących przebywać na terenie Recepcji: 2
 2. Procedura zameldowania obejmuje obowiązkowe złożenie oświadczenia o stanie zdrowia. Niewypełnienie oświadczenia może skutkować niemożliwością realizacji usługi hotelowej.
 3. W celu komunikacji z pracownikiem recepcji należy korzystać z telefonu +48 22 652 00 10, mob. +48 517 808 894
 4. Na terenie Hostelu obowiązuje bezwzględny zakaz odwiedzin Gości przez osoby niezameldowane.
 5. Goście proszeni są o zachowanie dystansu 1,5m oraz o zakrywanie ust i nosa podczas przemieszczania się po obiekcie.

 

 

 

WAŻNE

Zwracamy szczególną uwagę na zachowanie ostrożności - zalecamy:

 • unikać bezpośredniego kontaktu z osobami chorymi
 • pamiętać o higienie podczas oddychania
 • zasłanianie podczas kichania i w trakcie kaszlu nosa i ust
 • niedotykanie brudnymi rękoma okolic ust, oczu i nosa
 • częste mycie rąk
 • używanie żelu antybakteryjnego

 

            Jakość obsługi i bezpieczeństwo naszych Gości jest dla nas najwyższym priorytetem. Wierzymy, że wdrożone działania minimalizują zagrożenie zarażeniem koronawirusem. Dziękując za zaufanie, życzymy bezpiecznego pobytu w naszym Hostelu

 

            Dyrekcja Warsaw Hostel Centrum

OFERTY SPECJALNE